Kỳ này, Nguyên có dịp nói về nghề “làm sếp” với Matt Fitzgerald - Director of Engineering tại Go1, trong 1 chuyến công tác của ông ở Việt Nam.

Gần 30 năm kinh nghiệm với ngành IT, cũng như đã từng làm việc ở những gã khổng lồ như Amazon, HP, … và giờ đang dừng chân tại Unicorn của Úc - Go1, Matt sẽ đem đến những chia sẻ thú vị về nghề, và về cách ông quản lý con người.

It’s Nguyen Talk time!

I recently had the opportunity to discuss with Matt Fitzgerald - Director of Engineering at Go1, during his business trip in Vietnam. With nearly 30 years of experience in the IT industry, having worked for giants like Amazon, HP, … and now currently at Australia’s Unicorn - Go1, Matt will provide fascinating insights about the profession and how he manages people.

Let’s talk!