Tập 8: Làm legal luật nào cũng biết?

Theo báo cáo lương của Vietnamwork 2023, mức lương trung bình của vị trí legal & compliance cấp quản lý là từ $3000/tháng, gấp 8 lần thu nhập trung bình của 1 người sống ở HCM là ~$375/tháng.

Xem chi tiết >