Kỳ này mình chu du sang Hà Lan để gặp anh Khoa Phạm - Data Analyst tại ChannelEngine nhé.

Sự nghiệp của anh Khoa có thể gọi là 1 hành trình khám phá, vì từ vị trí Nhân viên phòng lab hóa dầu tại Singapore trong quá khứ, anh hiện tại là Data Analyst tại Hà Lan, và tương lai 10 năm sau này ở trạng thái “quyết định sau”. Với anh, dù làm bất cứ công việc nào, kỹ năng mềm là vô cùng quan trọng và gắn liền với sự “sinh tồn” chốn công sở.

Những kỹ năng này là gì? Hãy cùng Nguyên khám phá nào!